26 NOVES SECCIONS BILINGÜES PREVISTES A BRETANYA A LA REENTRADA 2020 !

En un article del seu darrer número, el mensual Pobl Vreizh / Le Peuple Breton informa que la propera reentrada escolar 2020, serà encara més fasta que la precedent, amb la previsió d’obertura de 26 noves seccions bilingües, la gran majoria – 18 – a l’ensenyament públic (6 a l’ensenyament catòlic, 2 a les escoles immersives Diwan). Seran 16 nous municipis que podran proposar a les famílies un ensenyament en bretó. Aquesta més forta progressió d’obertura de classes bilingües s’explica per una política voluntarista de la Regió Bretanya i per l’existència d’una Convention spécifique pour la transmission des langues de Bretanya (2015-2020) que s’ha de renovar enguany, signada entre la Regió i l’Estat. L’Ofis Publik ar Brezhoneg (Oficina pública de la llengua bretona, OPLB) és l’organisme encarregat del funcionament i de l’aplicació del conveni. Les seues missions són d’organitzar amb el Rectorat de Rennes (Roazhon) el desenvolupament de l’ensenyament bilingüe, de realitzar campanyes d’informació per a les famílies i de concretar la demanda dels pares i mares d’alumnes amb obertures efectives. Per comparar amb la realitat de Catalunya Nord, el sol departament del Finisterre – el més avançat pel bilingüisme dels 5 departaments bretons – (més de 900 000 habitants) té uns 9 000 alumnes bilingües (el 6%) contra 5 000 per Catalunya Nord. Hauria d’obrir 11 noves seccions a la reentrada. Més precisions al Pobl Vreizh / Le Peuple Breton (a llegir en línia i abonant-s’hi per sostenir una informació necessària, indispensable) : http://lepeuplebreton.bzh/.